Tranzicija poduzeća Ancona grupa d.o.o. na energetsko i resursno učinkovito gospodarstvo

Naziv projekta: Tranzicija poduzeća Ancona grupa d.o.o. na energetsko i resursno učinkovito gospodarstvo

Kratki opis projekta:
Ancona grupa d.o.o. ulaganjem u materijalnu i nematerijalnu imovinu želi unaprijediti vlastito poslovanje i ojačati konkurentnost na tržištu ulaganjem u obnovljive izvore energije (OIE) i resursno učinkovito poslovanje. Ulaganjem u solarnu elektranu kapaciteta 332.031 kWh smanjit će se energija iz konvencionalnih izvora dok će otpad, koji trenutno čini 1.164 tona u godišnjoj proizvodnji, biti tretiran kao sekundarna sirovina u proizvodnji potpuno novog proizvoda za poduzeće, a to je proizvodnja briketa jer se radi o prirodnom, kružno obnovljivom i održivom energentu, biomasi u punom smislu riječi koji se nedvojbeno klasificira kao obnovljivi izvor energije. Ulaganjem u zelenu energiju i diverzifikacijom proizvodnje poduzeće želi biti još uspješnije.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projektom je predviđeno ulaganje u strojeve i opremu koji su ekološki prihvatljiviji i koji imaju za učinak smanjenje potrošnje energije, ali i racionalnije iskorištavanje sirovine i materijala kako bi se smanjila količina otpada u proizvodnji.

Ulaganjem u OIE smanjit će se negativan učinak na klimu i okoliš jer će udio OIE u ukupnoj potrošnji biti zastupljen s 91,44%. Isto će utjecati na povećanu održivost proizvodnje te očuvanje postojećih te otvaranje novih šest radnih mjesta. Ulaganjem u „zelenu opremu“ i OIE smanjit će se štetne emisije za 54,42555 t/god odnosno 64,72%. Ugradnjom solarne elektrane povećat će se udio OIE iz sunca za 100%; u proizvodnji će, postupcima zamjene manualnog rada sa strojevima i opremom te uvođenjem prihvatljivijih sirovina, udio recikliranog i oporavljenog materijala biti zastupljen s 65,80% u ukupnoj količini potrebne sirovine i materijala.

Ukupna vrijednost i iznos koji sufinancira EU:
Ukupna vrijednost projekta: 522.793,55 EUR
Ukupno prihvatljivi troškovi: 493.511,84 EUR
Iznos koji sufinancira EU: 328.835,08 EUR

Razdoblje provedbe projekta: od 01. lipnja 2023. godine do 01. lipnja 2025. godine

Kontakt osoba za više informacija: Marina Andraković Begić, marina.andrakovic@ancona-grupa.hr