Nunc inovativni namještaj za globalno tržište

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.Naziv projekta: Nunc inovativni namještaj za globalno tržište / Ancona Grupa d.o.o.

Kratki opis projekta:
Svrha projekta je komercijalizirati nove proizvode u području održive proizvodnje i prerade drva, izrade namještaja te inovirati poslovne procese tvrtke Ancona Grupa d.o.o.. Projektom će se komercijalizirati nova tri proizvoda za globalno tržište: Duja, Ruvo te Ala. Radi se o proizvodima za koje je tvrtka Ancona Grupa d.o.o. već izradila prototipe tijekom dugogodišnjeg rada i ulaganja u istraživanje i razvoj proizvoda za šire tržište. Novi proizvodi odnose se na radikalnu promjenu u području izrade namještaja po mjeri, konkurentnom prednošću kao temeljem uspješnog poslovanja poduzetništva. U sklopu inovacijskog procesa novi proizvodi će se uvesti u praktičnu upotrebu, odnosno plasirat će se na širem tržištu. Komercijalizacijom novih proizvoda doći će do značajnih ušteda kupaca, prvenstveno u pogledu modularnosti. Novi poslovni procesi predstavljat će inovaciju na globalnom tržištu, tj. biti će dio stvaranja globalne mreže koja treba ubrzati primjenu inovacija u djelatnostima vezanim uz izradu namještaja. Ciljna skupina projekta su djelatnici prijavitelja te kupci koji će kupiti nove proizvode komercijalizirane putem predloženog projekta. Krajnji korisnici projekta biti će svi kupci koji će koristiti nove komercijalizirane proizvode, partneri prijavitelja, znanstveno-istraživačke institucije te javnost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Povećanje konkurentnosti i inovativnosti kroz ulaganje u komercijalizaciju rezultata istraživanja i razvoja uvođenjem novih usluga. Komercijalizirani novi proizvodi u području održive prerade drva.

Ukupna vrijednost projekta: 22.207.604,98 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 7.262.652,49 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01. kolovoz 2020. godine do 01. kolovoz 2022. godine

Kontakt osoba za više informacija: Vedrana Ivaković, vedrana.ivakovic@ancona-grupa.hr, +385 99 2840 870

Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Ancona Grupe d.o.o.