Nunc inovativni namještaj za globalno tržište

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.Naziv projekta: KK.03.2.2.06.0084 NUNC – inovativni namještaj za globalno tržište

Kratki opis projekta:
Svrha projekta je Komercijalizirati nove proizvode u području održive proizvodnje i prerade drva te izrade namještaja te inovirati poslovne procese tvrtke Ancona Grupa d.o.o. Projektom će se komercijalizirati nova tri proizvoda za globalno tržište: DUJA, RUVO te ALA. Ciljna skupina projekta su djelatnici Prijavitelja te kupci koji će kopiti nove proizvode komercijalizirane putem predloženog projekta. Krajnji korisnici projekta biti će svi kupci koji će koristiti nove komercijalizirane proizvode, partneri Prijavitelja, znanstveno-istraživačke institucije te javnost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Povećanje konkurentnosti i inovativnosti kroz ulaganje u komercijalizaciju rezultata istraživanja i razvoja uvođenjem novih usluga. Komercijalizirani novi proizvodi u području održive prerade drva.

Ukupna vrijednost projekta: 22.207.604,98 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 7.076.206,21 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01. kolovoz 2020. godine do 01. veljače 2023. godine

Kontakt osoba za više informacija: Ivona Duvnjak, ivona.duvnjak@ancona-grupa.hr, +385 91 4441 570

Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Ancona Grupa d.o.o.