EU-projekti-l

Voditelj računovodstva i financija (m/ž)

> Opis posla

 • planira, rukovodi i organizira rad odjela
 • prati propise kojima je regulirano računovodstvo i financijsko izvještavanje
 • izrađuje analize, izvješća, informacije i druge analitičke materijale u području računovodstva i izvještavanja
 • obavlja poslove koji se odnose na razvijanje i održavanje kontnog plana, primjenjuje međunarodne računovodstvene standarde i propise iz područja računovodstva i financija, sudjeluje u izradi periodičnih i godišnjih izvješća i odgovara za njihovu pravovremenu izradu
 • vrši dostavu obrasca i izvještaja u FINA-u i Poreznu upravu (Obrazac JOPPD, PDV, PDV-S, Zbirna prijava, PD i sl.) odnosno nadležnim institucijama; aktivno prati porezni kalendar
 • vodi računa o novčanim tijekovima u tvrtki te prati i analizira prihode i primitke, rashode i izdatke
 • vrši dohvat i preuzimanje bankovnih izvadaka i e-računa te plaćanja na temelju naloga ovlaštene osobe
 • uspostavlja, izrađuje, vodi i održava evidenciju o zajmovima i jamstvima, sudjeluje u izradi zahtjeva i kontroli bankarskih ugovora o zaduženjima i jamstvima
 • prati realizaciju ugovora o zaduženju, vodi računa o pravovremenoj otplati duga i kamata
 • sudjeluje u apliciranju i realizaciji investicijskih projekata uz kreditno financiranje
 • izrađuje mjesečna, kvartalna i godišnja izvješća o stanju duga/mjesečno, kvartalno, godišnje
 • sudjeluje u obavljanju revizije, aktivno priprema potrebnu dokumentaciju i organizira odjel u sudjelovanju u istom, informira direktora o početku revizije uz prezentaciju pismenog ovlaštenja, proučava dokumentaciju, daje pojašnjenja revizorima s ciljem formuliranja objektivnog mišljenja, za vrijeme predrevizije i revizije
 • obavlja druge računovodstvene poslove po nalogu neposredno nadređenog

> Vaš profil

 • VŠS / VSS ekonomskog usmjerenja
 • dobro poznavanje zakonske regulative iz područja poreznog zakona, zakona o računovodstvu i zakona o trgovačkim društvima
 • izražene komunikacijske i voditeljske vještine
 • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • temeljitost i preciznost u izvršavanju zadataka uz poštivanje zadanih rokova
 • spremnost na timski rad
 • savjesnost, inovativnost i odgovornost u radu
 • poznavanje Office 365 alata (Word, Excel, Outlook)
 • posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije
 • najmanje 3 godine radnog iskustva

> Nudimo

 • mogućnost daljnjeg osobnog i profesionalnog razvoja
 • rad u dinamičnom, pozitivnom i kreativnom okruženju
 • ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme

Kandidatom za oglašeno radno mjesto smatrat će se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispuni tražene uvjete iz oglasa.

Kandidati prijave mogu slati putem e-maila: posao@ancona-grupa.hr.

Pošaljite nam svoju prijavu do 31.01.2023.

Kategorija: Računovodstvo i financije
Tip: na neodređeno
Lokacija: Đakovo

Prijavi se

Dozvoljeni format(i): .pdf, .doc, .docx