EU-projekti-l

Voditelj ljudskih resursa (m/ž)

> Opis posla

 • izrada strategije HR odjela u skladu s misijom i vizijom kompanije/grupe a koja ispunjava organizacijske prioritete i promiče raznolikost, uključenost i kvalitetu među zaposlenicima
 • povezivanje ljudskih potencijala, digitalnih mogućnosti i inovacije poslovnih procesa sa strateškim ciljevima kompanije/grupe
 • koordinacija svih aktivnosti vezanih uz HR projekte na razini kompanije/grupe
 • iniciranje, koordinacija, prilagodba i ažuriranje Pravilnika o radu, Sistematizacije radnih mjesta i opisa poslova kao i ostalih HR pravilnika.
 • kreiranje novih i optimiziranje postojećih procesa u području HR-a
 • savjetodavna uloga Upravi i svim odjelima iz područja upravljanja ljudskim potencijalima
 • razvoj politika o pitanjima kao što su uvjeti rada, stvaranje jednakih mogućnosti, disciplinski postupci, upravljanja odsustvima i tako dalje
 • razvoj i održavanje poželjne organizacijske kulture kompanije/grupe
 • njegovanje pozitivnog radnog okruženja
 • poticanje odgovornog vodstva, poduzetničkog načina razmišljanja, komunikacije s poštovanjem i ponašanja usmjerenog na rješenja na razini cijele kompanije/grupe
 • definiranje konkretnih, mjerljivih i izazovnih ciljeva za cijeli tim, zaposlenike i voditelje u kompaniji/grupi
 • rad na stvaranju prilika za odgovarajuću ravnotežu i fleksibilnost između poslovnog i privatnog života svih zaposlenika kompanije/grupe
 • vođenje kompletnog procesa zapošljavanja
 • koordinacija procesa uključivanja novog radnika u posao
 • praćenje fluktuacije i poduzimanje aktivnosti za njeno smanjivanje
 • definiranje koncepta nagrađivanja zaposlenika
 • implementacija mjera i aktivnosti koje potiču zadovoljstvo poslom
 • izrada modela ključnih kompetencija i planiranje razvoja karijere
 • definiranje razvojnih i obrazovnih potreba i organizacija potrebnih aktivnosti u cilju razvoja karijere, poticanja inovativnosti i izvrsnosti
 • izgradnja sustava upravljanja znanjem
 • pružanje podrške radnicima u prihvaćanju i razumijevanju alata i procesa vezanih uz ljudske potencijale i promjene

> Vaš profil

 • VSS, društveni smjer
 • minimalno 3 godine radnog iskustva na rukovodećoj poziciji u ljudskim resursima
 • minimalno 7 godina radnog iskustva
 • napredno poznavanje informatike
 • poznavanje engleskog jezika

> Što nudimo?

 • rad na određeno uz mogućnost na neodređeno
 • poticajnu radnu okolinu
 • mogućnost daljnjeg usavršavanja

Kandidatom za oglašeno radno mjesto smatrat će se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispuni tražene uvjete iz oglasa.

Kandidati prijave mogu slati putem e-maila: posao@ancona-grupa.hr.

Pošaljite nam svoju prijavu do 31.01.2023.

Kategorija: Ljudski resursi
Tip: na neodređeno
Lokacija: Đakovo

Prijavi se

Dozvoljeni format(i): .pdf, .doc, .docx