EU-projekti-l

Natječaj za dodjelu Stipendije Ancona Grupa 2017/2018

Natječaj za dodjelu Stipendije Ancona Grupa 2017/2018

Natječaj za dodjelu Stipendije Ancona Grupe d.o.o. učenicima Srednje strukovne škole Antuna Horvata u Đakovu za školsku godinu 2017./2018.

03. listopad 2017.

Temeljem Odluke o stipendiji Ancona Grupe d.o.o., direktor Ancona Grupe d.o.o. raspisuje:

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE ANCONA GRUPE D.O.O. UČENICIMA SREDNJE STRUKOVNE ŠKOLE U ĐAKOVU U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.

1. Za školsku godinu 2017./2018. učenicima će se dodijeliti najviše 10 stipendija.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu Stipendije imaju učenici koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

– da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u osnovnoj školi

– da su redoviti učenici Srednje strukovne škole Antuna Horvata u Đakovu u zanimanjima: Računalni tehničar, Stolar, Soboslikar

– da su redovni učenici prvog razreda Srednje strukovne škole Antuna Horvata u Đakovu te da su završili prethodni razred sa odličnim ili vrlo dobrim uspjehom

– da su državljani Republike Hrvatske

3. Stipendija Ancona Grupe d.o.o. dodjeljuje se na period od 12 mjeseci, računajući od 1. rujna 2017. Iznos Stipendije utvrđuje se u visini od 400 kuna mjesečno, za razdoblje od 1.rujna 2017. do 31.kolovoza 2018. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije Ancona Grupe d.o.o. su uspjeh u školovanju, te postignuti izvannastavni i izvanškolski rezultati tijekom osnovnoškolskog obrazovanja (sudjelovanja i nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima kojima je prethodila selekcija natjecatelja na nižim razinama natjecanja, a od natjecanja u sportu državna i međunarodna prvenstva koja su i u kalendaru Hrvatskoga olimpijskog odbora te druge vrijedne nagrade i priznanja).

4. Natječaj traje 15 dana od dana objave u na web stranicama Ancona Grupe d.o.o. i Srednje strukovne škole Antuna Horvata u Đakovu.

5. Molbe za dodjelu Stipendije dostavljaju se poštom preporučeno u roku 15 dana od objave natječaja na adresu: Ancona Grupa d.o.o., Industrijska zona bb, 31400 Đakovo, s naznakom „za Natječaj za dodjelu Stipendije“ ili se predaju na istoj adresi u Ured Kadrovske službe, prizemlje. Molbe se dostavljaju isključivo na obrascima koji se nalaze u prilogu Natječaja. Uz molbu za dodjelu Stipendije potrebno je priložiti:

1) rodni list (preslika)

2) domovnicu (preslika)

3) potvrdu o upisu u srednju školu školske godine 2017./2018.

4) svjedodžbe završenih razreda osnovne škole (preslike)

5) dokaz o sudjelovanju na državnim i međunarodnim natjecanjima, o osvojenim nagradama na državnim i međunarodnim natjecanjima, te o drugim vrijednim nagradama i priznanjima za vrijeme osnovnog obrazovanja (za sportaše: potvrda odgovarajućeg nacionalnog sportskog saveza, rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora)

6. Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije bit će objavljen na web stranicama Ancona Grupe d.o.o. i Srednje strukovne škole Antuna Horvata u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

7. Nakon završetka školovanja stipendist je dužan raditi kod Davatelja Stipendije najmanje godinu dana te odrađivati obveznu školsku praksu kod Davatelja Stipendije.

Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos Stipendije ako bez opravdanog razloga odbije ponuđeno zaposlenje, jednostrano raskine radni odnos prije isteka roka u kojem je dužan raditi ili u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja.

Direktor Ancona Grupa d.o.o.
Tomislav Milošević

     PREUZMI TEKST NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJE ANCONA GRUPA D.O.O.
     PREUZMI OBRAZAC MOLBE ZA DODJELU STIPENDIJE ANCONA GRUPA D.O.O.