Komercijalizacija inovativnih proizvoda „Aman Taman“ i „Ruvo Jiha“

Naziv projekta: Komercijalizacija inovativnih proizvoda „Aman Taman“ i „Ruvo Jiha“ tvrtke ANCONA GRUPA d.o.o.

Kratki opis projekta:
Predmet projektnog prijedloga tvrtke ANCONA GRUPA d.o.o. prilagodba je dvaju novih inovativnih proizvoda u industriji prerade drva i izrade namještaja te komercijalizacija istih na tržište, a što će ujedno značiti proširenje etabliranog brenda „NUNC“. Modularna komoda „Aman Taman“ i fotelja za ljuljanje „Ruvo Jiha“ proizvodi su koji će po svojim funkcionalnostima, tipologiji i dizajnu pružiti znatno poboljšanje na tržištu u odnosu na već dostupne konkurentne proizvode. Dosadašnjim razvojem predmetnih proizvoda postignuta je tehnološka razina spremnosti između TRL7 i TRL8 pri čemu je ovaj Poziv idealan za završetak prilagodbe inovacije zahtjevima tržišta kako bi se kroz provedbu aktivnosti inovacija procesa i organiziranje poslovanja, inovacije za MSP-ove te ulaganje u nabavku materijalne i nematerijalne imovine proizvodi doradili odnosno prilagodili pojedini segmenti za koje je utvrđeno da je isto potrebno prilikom testiranja proizvoda. Naime za oba proizvoda su izrađeni i testirani prototipi te je konačan dizajn u potpunosti gotov no utvrđeni su proizvodni problemi koji izravno utječu na finalizaciju samih proizvoda.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Realizacijom projektnog prijedloga tvrtka ANCONA GRUPA d.o.o. unaprijediti će svoje poslovanje kroz jačanje konkurentnosti na postojećima i pozicioniranjem na nova tržišta. Predmetno se namjerava ostvariti prilagodbom dvaju novih inovativnih proizvoda u području prerade drva i izrade namještaja od drva te komercijalizacijom istih na globalno tržište čime će se ostvariti tehnološka spremnost na razini TRL9.

Ukupna vrijednost i iznos koji sufinancira EU:
Ukupna vrijednost projekta: 9.070.330,07 HRK / 1.203.839,68 EUR
Ukupno prihvatljivi troškovi: 5.536.872,75 HRK / 734.869,30 EUR
Iznos koji sufinancira EU: 3.027.932,77 HRK / 401.875,74 EUR

Razdoblje provedbe projekta: od 01. lipnja 2022. godine do 01. lipnja 2024. godine

Kontakt osoba za više informacija: Tomislav Milošević, info@ancona-grupa.hr, +385 31 840 840