Gradnja objekata za primarnu i sekundarnu obradu drva i nabavljanje strojeva i opreme za obradu drva

eu_vidljivost

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.

Naziv projekta: Gradnja objekata za primarnu i sekundarnu obradu drva i nabavljanje strojeva i opreme za obradu drva

Kratki opis projekta:
Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Tip operacije 8.6.2 » Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva«
Podmjera 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“
iz Mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Ugovor o financiranju sklopljen je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 13.07.2020. godine.
Ancona grupa d.o.o. putem projekta nabavlja moderne strojeve te gradi objekte kojima će povećati vlastite kapacitete pružanja usluga i podići kvalitetu istih.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
• modernizacija dosadašnjeg procesa proizvodnje
• povećanje proizvodnje
• smanjenje troškova
• povećana kvaliteta usluga, proizvoda i proizvodnih procesa
• povećana fleksibilnost proizvodnje
• kraći rokovi isporuke
• povećanje tržišne konkurentnosti korisnika
• zapošljavanje novih djelatnika

Ukupna vrijednost projekta: 16.787.248,22 HRK

Iznos potpore: 7.439.500,00 HRK
• Udio sufinanciranja: EU 85%, RH 15%

Razdoblje provedbe projekta: od 25.10.2021. godine do 25.10.2024. godine

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Ancona Grupa d.o.o.